Servizos profesionais de tradución

DE | EN | ES | GL | PT
divider

Aviso Legal

separator

I- Identificación

Este sitio web pertence e é xestionado por ECO Traductores S.L.N.E., no sucesivo denominado “Titular”. Dacordo co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico infórmaselle:
A empresa titular da páxina web www.ecotrad.com é ECO Traductores S.L.N.E., con domicilio a estes efectos en Banquete de Conxo 1 baixo, 15706 Santiago de Compostela, CIF: B15943285, inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela no tomo 176, folio 84, folla SC-33.582, inscrición 4ª, con teléfono 981 571 386 e correo electrónico de contacto: info@ecotrad.com.

II- Propiedade Intelectual

Os contidos desta web, incluídos, entre outros, imaxes, logotipos, gráficos, animacións, textos ou aplicacións informáticas, calquera que sexa o seu formato, linguaxe de programación e forma de representación, así como o nome de dominio ecotrad.com son propiedade do Titular, ou ben este adquiriu os correspondentes dereitos dos seus propietarios, e están protexidos polas leis e tratados internacionais en materia de propiedade intelectual e, no seu caso, industrial, así como pola normativa reguladora dos nomes de dominio. Este sitio web funciona sobre o software de WordPress, baixo licenza GPLv2 ou posterior, cun tema adaptado por fervello.net. Permítese a utilización ou reprodución, total ou parcial, sen ánimo de lucro, dos seus contidos sempre que se faga constar a fonte e se inclúa unha ligazón a esta web, e nos casos permitidos nos artigos 31 a 34 da Lei de Propiedade Intelectual (Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril). Queda prohibido o uso de marcos (frames) ou calquera outro mecanismo destinado a ocultar a orixe ou fonte dos contidos, calquera uso, transformación ou explotación dos mesmos con finalidades comerciais, promocionais ou contrarias á lei, moral ou orde pública, que puidera lesionar os intereses ou prexudicar a imaxe do Titular ou de terceiros lexítimos, que constitúan competencia desleal ou, en xeral, en contra do disposto neste aviso legal.

III- Protección de Datos de Carácter Personal

Ao navegar por estas páxinas, de forma automática vostede facilita ao servidor da web información relativa ao seu enderezo IP (identificador único para a transmisión de paquetes entre ordenadores conectados a Internet), data e hora de acceso, a ligazón que o reenviou a estas, o seu sistema operativo e o navegador empregado. Sen prexuízo de que a Axencia Española de Protección de Datos (en adiante, AEPD) considera a IP como dato de carácter persoal, o Titular non pode obter por si só, nin ten intención de facelo a menos que se lle cause algún prexuízo, información algunha acerca do titular da conexión a Internet á que corresponde. Estes datos serán gardados e utilizados unicamente para o control e realización de estatísticas de acceso e visitas á web, e en ningún caso serán comunicados ou cedidos a terceiros.
O tratamento dos datos persoais comunicados a ECO Traductores por correo electrónico ou calquera outro medio rexerase pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Infórmaselle de que os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade de ECO Traductores S.L.N.E. (CIF: B15943285), cuxa finalidade é a xestión de solicitudes e a prestación dos servizos ofrecidos pola referida empresa. Vostede pode exercer, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal mediante escrito dirixido a ECO Traductores S.L.N.E., Rúa Banquete de Conxo 1 baixo, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña), acompañando sempre fotocopia do seu DNI.

IV- Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies de Google Analytics para analizar as visitas e actividade dos usuarios. Calquera acción que non sexa o bloqueo das mesmas implica o consentimento para o seu uso. A aplicación anterior gravará así mesmo unha cookie para manter as súas preferencias. O bloqueo ou eliminación posterior das cookies de Google Analytics, a través dos correspondentes parámetros do seu navegador, non afectará ao acceso a estas páxinas. A responsabilidade relativa ao uso de datos do usuario por medio das cookies de Google Analytics corresponde exclusivamente a Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos. A información que xeran devanditas cookies acerca de su uso del sitio web (incluído o seu enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará estes datos, páxinas e buscas referentes, datos de localización, e outros hábitos de navegación, para recompilar información sobre o uso do sitio web, recompilando informes da actividade e prestando outros servizos relacionados co sitio web e o uso de Internet. Google establece nas súas condicións que poderá transmitir devandita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google.


separator